Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xãTác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 110,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Lĩnh vực thi hành án hình sự có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người của người bị kết án và các chủ thể có liên quan; đồng thời, có mối quan hệ mật thiết trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Người bị kết án có hoàn lương hay không, tái hòa nhập cộng đồng được hay không phụ thuộc phần lớn vào công tác thi hành án, các phương pháp thi hành án được áp dụng bài bản, khoa học. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp xã với vị trí là cấp chính quyền gần dân nhất, là nơi trực tiếp tổ chức, triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, nên Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án hình sự có vai trò, trách nhiệm cô cùng đặc biệt. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên ngành luật; tăng cường nhận thức pháp lý và tiếp thu kinh nghiệm hữu ích về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án hình sự cho Ủy ban nhân dân cấp xã và lực lượng Công an cấp xã... Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã". Cuốn sách giới thiệu phạm vi nghiên cứu về ba vấn đề: thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đã đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã; đề cập thực tiễn thi hành án hình sự; từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp với những khó khăn còn tồn tại. Nhà xuất bản Tư pháp giữ nguyên một số quan điểm của các tác giả đối với những vấn đề được tiếp cận đa chiều để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi. Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định, Nhà xuất bản và các tác giả rất mong nhận được những ý kiến góp ý của độc giả để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần tái bản Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT