Hôm nay, Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khácTác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 220,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Một trong hai nội dung của pháp luật hình sự cũng như của Bộ luật Hình sự (BLHS) là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm. Nội dụng quy định về các biện pháp hình sự ở mỗi quốc gia đều được xây dựng trên cơ sở lý luận chung về trách nhiệm hình sự và yêu cầu riêng của thực tiễn chống để phòng ngừa tội phạm cũng như trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm lập pháp của quốc gia khác. Để giới thiệu tới bạn đọc nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như nội dung quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam và một số quốc gia khác, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà khoa học trong lĩnh vực hình sự dày công nghiên cứu.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT