Hôm nay, Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Lê Trung Kiên

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 352

Giá bán: 160,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT