Hôm nay, Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Phần các tội phạm (Quyển 1)Tác giả: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Khổ sách: 16x24

Số trang: 808

Giá bán: 450,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT