Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC DÂN SỰ - KINH TẾ

Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN theo Văn kiện ĐH XIII của Đảng...

Giá bán: 225,000

Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019

Giá bán: 220,000

Án lệ và bình luận - Quyển 2 (ds)

Giá bán: 120,000

Án lệ và bình luận - Quyển 1 (ds)

Giá bán: 130,000

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính (ds)

Giá bán: 80,000

Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam

Giá bán: 90,000

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra

Giá bán: 138,000

Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 110,000

Pháp luật về dân sự - kinh tế và thực tiễn áp dụng

Giá bán: 210,000

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ tay công chứng viên (quyển thứ 6-tập 1) Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch khác

Giá bán: 100,000

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 68,000

Pháp luật bảo hiểm y tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Giá bán: 86,000

Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt Nam

Giá bán: 98,000

Hướng dẫn môn học Luật tài chính

Giá bán: 75,000

Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế

Giá bán: 64,000

Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 68,000

Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình

Giá bán: 86,000

Cẩm nang Thi hành án dân sự

Giá bán: 230,000

Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội

Giá bán: 180,000

Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng

Giá bán: 110,000

Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty

Giá bán: 150,000

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 80,000

Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét xử các vụ án dân sự

Giá bán: 86,000

Bối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của BLDS 2015 (so sánh với BLDS 2005)

Giá bán: 220,000

Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam

Giá bán: 96,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT