Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC DÂN SỰ - KINH TẾ

Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Giá bán: 120,000

Giám hộ trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại

Giá bán: 100,000

Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường

Giá bán: 110,000

Pháp luật về nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Giá bán: 100,000

Quyền giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 140,000

Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết

Giá bán: 56,000

Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng

Giá bán: 140,000

Áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Giá bán: 92,000

Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội

Giá bán: 96,000

Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 126,000

Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam

Giá bán: 85,000

Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Giá bán: 142,000

Hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, biêu, phường theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành

Giá bán: 134,000

Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam

Giá bán: 166,000

Quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Từ nhận thức đến thực tiễn

Giá bán: 120,000

Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 130,000

Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử

Giá bán: 240,000

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 - Quyển 2

Giá bán: 330,000

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 - Quyển 1

Giá bán: 300,000

Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN theo Văn kiện ĐH XIII của Đảng...

Giá bán: 225,000

Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019

Giá bán: 300,000

Án lệ và bình luận - Quyển 2 (ds)

Giá bán: 120,000

Án lệ và bình luận - Quyển 1 (ds)

Giá bán: 130,000

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính (ds)

Giá bán: 80,000

Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam

Giá bán: 90,000

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra

Giá bán: 138,000

Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 110,000

Pháp luật về dân sự - kinh tế và thực tiễn áp dụng

Giá bán: 210,000

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án

Giá bán: 88,000

Sổ tay công chứng viên (quyển thứ 6-tập 1) Những vấn đề cần lưu ý khi công chứng một số loại giao dịch khác

Giá bán: 100,000

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 68,000

Pháp luật bảo hiểm y tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Giá bán: 86,000

Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt Nam

Giá bán: 98,000

Hướng dẫn môn học Luật tài chính

Giá bán: 75,000

Hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm y tế

Giá bán: 64,000

Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 68,000

Chế độ hôn nhân và chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình

Giá bán: 86,000

Cẩm nang Thi hành án dân sự

Giá bán: 350,000

Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội

Giá bán: 180,000

Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng

Giá bán: 110,000

Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty

Giá bán: 150,000

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 80,000

Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét xử các vụ án dân sự

Giá bán: 86,000

Bối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của BLDS 2015 (so sánh với BLDS 2005)

Giá bán: 220,000

Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam

Giá bán: 96,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT