Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt NamTác giả: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 200

Giá bán: 90,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Cuốn sách làm rõ những nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT