Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Nguyễn Quỳnh Liên

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 130,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, các nội dung về ban hành quyết định hành chính đã được quy định cụ thể trong các đạo luật có giá trị pháp lý cao và có tỉnh ổn định, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc ban hành các quyết định hành chính. Trong các quy định đó, một số biện pháp, hình thức kiểm soát việc ban hành quyết định hành chính đã được thiết lập để bảo đảm cho hoạt động ban hành quyết định hành chính đã được thiết lập để bảo đảm cho hoạt động ban hành quyết định hành chính được hợp pháp, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả; vì lợi ích chung của Nhà nước, xã hội và lợi ích của tổ chức, cá nhân; giảm thiểu khiếu nại, khiếu kiện, góp phần bảo vệ pháp luật, duy trì bảo vệ công lý, công bằng trong xã hội. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát ban hành quyết định hành chính cũng góp phần phòng ngừa, hạn chế tới mức thấp nhất việc ban hành các quyết định hành chính chủ quan, duy ý chí, bất hợp pháp và đi ngược với mục tiêu của quản lý nhà nước. Để giúp độc giả tìm hiểu những vấn đề cơ bản, phân tích, đánh giá một số vấn đề lý luận và thực tiễn của kiểm soát ban hành quyết định hành chính, pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính và định hướng hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn " Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay" của TS. Nguyễn Quỳnh Liên. Trong phạm vi cuốn sách này, quyết định hành chính được tác giả tập trung nghiên cứu dưới góc độ là các quyết định hành chính cá biệt, có đối tượng tác động là các chủ thể bên ngoài hệ thống của chủ thể ban hành. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản Tư pháp và tác giả mong nhận được góp ý của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT