Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Giá bán: 72,000

Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Giá bán: 72,000

Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Giá bán: 72,000

100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa án

Giá bán: 160,000

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

Giá bán: 60,000

Kỹ năng nghề nghiệp Chấp hành viên thi hành án dân sự

Giá bán: 260,000

Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân

Giá bán: 100,000

Luật Phòng, chống ma túy và văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 75,000

Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em (nv)

Giá bán: 80,000

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính (nv)

Giá bán: 80,000

Hộ tịch - Cẩm nang nghiệp vụ

Giá bán: 85,000

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019

Giá bán: 60,000

Hành nghề Luật sư trong vụ án hình sự

Giá bán: 0

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT