Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em (nv)

Giá bán: 80,000

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính (nv)

Giá bán: 80,000

Hộ tịch - Cẩm nang nghiệp vụ

Giá bán: 85,000

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019

Giá bán: 60,000

Hành nghề Luật sư trong vụ án hình sự

Giá bán: 0

Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 80,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT