Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sựTác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 250,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Có thể nhận thấy, cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự những năm gần đây ở nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng về thực tiễn cũng như nghiên cứu lý luận, cụ thể là trong việc xây dựng chính sách hình sự, mà bộ phận quan trọng của nó là chính sách pháp luật hình sự, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong việc tổ chức lại bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và Cơ quan thi hành án hình sự; trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự đổi mới tư duy của cán bộ làm công tác thực tiễn; trong định hướng nghiên cứu khoa học pháp lý ở nước ta. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự còn nhiều vấn đề đặt ra để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự". Nội dung các bài viết đã nghiên cứu về các vấn đề như: hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, hệ thống pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự; đổi mới thủ tục tư pháp hình sự; xác định và đề xuất mô hình tổ chức, bộ máy, chức năng của một số cơ quan tư pháp hình sự; vấn đề bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự... Để cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm, với sự đồng ý của tác giả, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự" Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT