Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam (sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt (Chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 120,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT