Hôm nay, Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam (sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Trịnh Tiến Việt (Chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 120,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT