Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC BỘ LUẬT - LUẬT

Luật Đất đai (sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2025)

Giá bán: 86,000

Luật Thanh tra (Được thông qua ngày 14/11/2022)

Giá bán: 27,000

Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (Sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Giá bán: 19,000

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Giá bán: 27,000

Luật phòng, chống bạo lực gia đình (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023)

Giá bán: 16,000

Luật Phòng, chống rửa tiền (Được thông qua ngày 15/11/2022)

Giá bán: 18,000

Luật Dầu khí

Giá bán: 21,000

Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết đinh việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Giá bán: 18,000

Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng (Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2022)

Giá bán: 18,000

Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Giá bán: 16,000

Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) - Lý thuyết, thực định và thực tiễn

Giá bán: 134,000

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022)

Giá bán: 65,000

Luật thi đua, khen thưởng (Được thông qua ngày 15/6/2022)

Giá bán: 25,000

Luật Điện ảnh (Được thông qua ngày 15/6/2022)

Giá bán: 15,000

Luật kinh doanh bảo hiểm (Được thông qua ngày 16/6/2022)

Giá bán: 36,000

Luật Cảnh sát cơ động (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2023)

Giá bán: 12,000

Bình luận Luật Công chứng năm 2014

Giá bán: 220,000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Giá bán: 13,000

Bình luận khoa học Bộ luật Lao động 2019 (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

Giá bán: 0

Luật Tư pháp quốc tế Thụy Sĩ

Giá bán: 125,000

Luật Thanh niên và một số văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 28,000

Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 190,000

Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 42,000

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Giá bán: 50,000

Luật Thỏa thuận quốc tế

Giá bán: 17,000

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

Giá bán: 18,000

Luật Người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Giá bán: 24,000

Luật Cư trú

Giá bán: 16,000

Luật Biên phòng Việt Nam

Giá bán: 15,000

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Giá bán: 22,000

Luật Bảo vệ môi trường

Giá bán: 75,000

Luật Đầu tư (được thông qua ngày 17/6/2020)

Giá bán: 33,000

Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 24,000

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 50,000

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được thông qua ngày 18/6/2020)

Giá bán: 27,000

Luật Doanh nghiệp (được thông qua ngày 17/6/2020)

Giá bán: 58,000

Luật Đê điều (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 16,000

Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 24,000

Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 54,000

Luật Thanh niên (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

Giá bán: 11,000

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)

Giá bán: 15,000

Luật Giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Giá bán: 22,000

Bộ luật lao động 2019

Giá bán: 42,000

Luật thư viện

Giá bán: 15,000

Luật dân quân tự vệ

Giá bán: 16,000

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Giá bán: 18,000

Luật lực lượng dự bị động viên

Giá bán: 14,000

Luật chứng khooán

Giá bán: 42,000

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Giá bán: 56,000

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Giá bán: 70,000

Bộ luật Dân sự năm 2015

Giá bán: 90,000

Luật trồng trọt

Giá bán: 17,000

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Giá bán: 13,000

Luật đặc xá

Giá bán: 11,000

Luật chăn nuôi

Giá bán: 17,000

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Giá bán: 11,000

Luật trẻ em

Giá bán: 20,000

Luật tố cáo

Giá bán: 16,000

Luật tiếp cận thông tin

Giá bán: 12,000

Luật thủy sản

Giá bán: 28,000

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Giá bán: 15,000

Luật quy hoạch

Giá bán: 20,000

Luật quốc phòng

Giá bán: 11,000

Luật quản lý nợ công

Giá bán: 16,000

Luật phòng, chống tham nhũng

Giá bán: 18,000

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 25,000

Luật lâm nghiệp

Giá bán: 25,000

Luật hòa giải ở cơ sở

Giá bán: 10,000

Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 80,000

Luật dược

Giá bán: 26,000

Luật đo đạc và bản đồ

Giá bán: 16,000

Luật điều ước quốc tế

Giá bán: 15,000

Luật đấu giá tài sản

Giá bán: 13,000

Luật công đoàn

Giá bán: 10,000

Luật cạnh tranh

Giá bán: 20,000

Luật cảnh sát biển Việt Nam

Giá bán: 10,000

Luật công an nhân dân

Giá bán: 13,000

Luật báo chí

Giá bán: 18,000

Luật bảo vệ bí mật nhà nước (Được thông qua ngày 15/11/2018)

Giá bán: 100,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT