Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luậtTác giả: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 232

Giá bán: 60,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT