Hôm nay, Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Giá trị bình đẳng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 148

Giá bán: 70,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT