Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Giá trị bình đẳng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 148

Giá bán: 70,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT