Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Chính sách công - Lý luận và thực tiễnTác giả: TS. Cao Quốc Hoàng - TS. Nguyễn Đỗ Kiên (Đồng chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 336

Giá bán: 120,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT