Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Chính sách công - Lý luận và thực tiễnTác giả: TS. Cao Quốc Hoàng - TS. Nguyễn Đỗ Kiên (Đồng chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 336

Giá bán: 120,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT