Hôm nay, Thứ ba ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính

Giá bán: 80,000

Án lệ và bình luận

Giá bán: 130,000

Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam

Giá bán: 90,000

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật

Giá bán: 60,000

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017) - tập 1: Những quy định chung

Giá bán: 148,000

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 120,000

Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự

Giá bán: 89,000

Chính sách công - Lý luận và thực tiễn

Giá bán: 120,000

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam

Giá bán: 96,000

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Giá bán: 86,000

Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Giá bán: 66,000

Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự

Giá bán: 106,000

Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo)

Giá bán: 160,000

Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Giá bán: 96,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT