Hôm nay, Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

Án lệ và bình luận - Quyển 2

Giá bán: 120,000

Án lệ và bình luận - Quyển 1

Giá bán: 130,000

Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em

Giá bán: 80,000

Tính nhân bản của Hiến pháp (Sách chuyên khảo)

Giá bán: 140,000

Giá trị bình đẳng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Sách chuyên khảo)

Giá bán: 70,000

Giải đáp vướng mắc về pháp luật và giải quyết vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính

Giá bán: 80,000

Các nguyên tắc hiến định trong tố tụng hình sự Việt Nam

Giá bán: 90,000

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật

Giá bán: 60,000

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017) - tập 1: Những quy định chung

Giá bán: 148,000

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam (sách chuyên khảo)

Giá bán: 120,000

Những vấn đề cơ bản về giải thích pháp luật hình sự

Giá bán: 89,000

Chính sách công - Lý luận và thực tiễn

Giá bán: 120,000

Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự Việt Nam

Giá bán: 96,000

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Giá bán: 86,000

Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Giá bán: 66,000

Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự

Giá bán: 106,000

Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc (sách chuyên khảo)

Giá bán: 160,000

Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm

Giá bán: 96,000

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT