Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt NamTác giả: TS. Lê Thái Phương

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 112,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra ở Việt Nam là một trong những quyền quan trọng được Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các bộ luật, luật có liên quan, các cơ quan có thẩm quyền đã xây dựng và trình Quốc hội dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thay thế Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Luật này đã sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 để bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích của người bị thiệt hại, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong công tác bồi thường Nhà nước. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam" của TS. Lê Thái Phương, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp. Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, kinh nghiệm pháp luật của một số quốc gia, vùng lãnh thổ về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tác giả đã phân tích thực trạng, thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại Việt Nam và đưa ra một số định hướng cũng như giải pháp hoàn thiện chế định pháp luật này trong thời gian tới, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm còn có thể ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT