Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

37 án lệ đầu tiên của Việt Nam - Phân tích và luận giảiTác giả: LS.TS. Lưu Tiến Dũng

Khổ sách: 16x24

Số trang: 728

Giá bán: 300,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT