Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũngTác giả:

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 252

Giá bán: 27,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT