Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

Giá bán: 88,000

Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam

Giá bán: 120,000

Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Giá bán: 112,000

Tòa án quốc tế về Luật Biển

Giá bán: 40,000

Từ điển Luật học Đức - Anh - Việt

Giá bán: 200,000

Một số vấn đề cơ bản về Tư pháp quốc tế

Giá bán: 135,000

Hỏi đáp về ASEAN và hệ thống văn bản pháp luật ASEAN

Giá bán: 0

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT