Hôm nay, Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

DANH MỤC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Thể chế pháp lý ASEAN và vai trò của Việt Nam

Giá bán: 120,000

Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Giá bán: 112,000

Tòa án quốc tế về Luật Biển

Giá bán: 40,000

Từ điển Luật học Đức - Anh - Việt

Giá bán: 200,000

Một số vấn đề cơ bản về Tư pháp quốc tế

Giá bán: 135,000

Hỏi đáp về ASEAN và hệ thống văn bản pháp luật ASEAN

Giá bán: 0

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT