Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Áp dụng pháp luật hình sự: Lý luận và thực tiễnTác giả:

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 265,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: GS.TS Võ Khánh Vinh

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT