Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Định tội danh và quyết định hình phạt (Sách chuyên khảo) - Tái bản có sđ,bs 2021Tác giả: PGS.TS. Dương Tuyết Miên

Khổ sách: ,14.5x20.5

Số trang: 420

Giá bán: 175,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT