Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bối cảnh xây dựng và một số nội dung mới chủ yếu của BLDS 2015 (so sánh với BLDS 2005)Tác giả: TS. ĐInh Trung Tụng (chủ biên)

Khổ sách: 19x27

Số trang: 460

Giá bán: 220,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT