Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hộiTác giả: TS. Nguyễn Hiền Phương (chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 180,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT