Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hộiTác giả: TS. Nguyễn Hiền Phương (chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 180,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT