Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nayTác giả: NCS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 126,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Với mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm về thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp về đấu giá tài sản công, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn: "Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng. Trong cuốn sách này, bên cạnh việc làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng, thực tiễn thực hiện pháp luật, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam. Ngoài các quan điểm được thừa nhận chung, Nhà xuất bản giữ nguyên một số quan điểm của tác giả có thể còn có ý kiến đa chiều để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT