Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nayTác giả:

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 290

Giá bán: 130,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT