Hôm nay, Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Cẩm nang Thi hành án dân sựTác giả: ThS.CHV. Hoàng Thị Thanh Hoa - ThS Nguyễn Văn Nghĩa

Khổ sách: ,16x24

Số trang: 0

Giá bán: 350,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội ban hành năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự, Thừa phát lại tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và các phán quyết khác của cơ quan tài phán có thẩm quyền. Công tác thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước vì đây là lĩnh vực rất khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự cũng như cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Hiện nay, lĩnh vực thi hành án dân sự có số lượng rất lớn các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp cả về pháp luật tố tụng và pháp luật nội dung, cùng với đó là những quy trình, thủ tục thi hành án dân sự rất chặt chẽ, đa dạng tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng loại bản án, quyết định khác nhau. Trong khi đó số lượng các sách, tài liệu thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự tham khảo cho các kỳ thi tuyển dụng công chức, thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp, thi nâng ngạch vào các ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký của cơ quan thi hành án dân sự, cũng như phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Chấp hành viên, Thẩm phán, Kiểm sát viên và nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đông đảo sinh viên, học viên và của nhân dân trong lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Để đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể giúp Chấp hành viên áp dụng chính xác pháp luật, hạn chế thấp nhất sai sót có thể xảy ra, tránh thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tránh gây thiệt hại cho các bên đương sự, Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn: “Cẩm nang thi hành án dân sự” (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) của ThS.GV. Hoàng Thị Thanh Hoa và TS. Nguyễn Văn Nghĩa. Hy vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, là tài liệu tham khảo hữu ích đối với Ban Chỉ đạo thi hành án, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Thừa phát lại, Thẩm phán, Kiểm sát viên, học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án dân sự và quý bạn đọc quan tâm. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần tái bản.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT