Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt NamTác giả: ThS. Nguyễn Văn Huy

Khổ sách: ,,14.5x20.5

Số trang: 252

Giá bán: 96,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT