Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồngTác giả: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 140,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Hợp đồng không chỉ được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự mà còn được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành. Vấn đề đặt ra là, khi xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hợp đồng thì cơ quan tài phán (Tòa án, Trọng tài thương mại) áp dụng Bộ luật Dân sự hay luật chuyên ngành? Về kỹ thuật lập pháp, các quy định về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ mang tính nguyên tắc. Để áp dụng các quy định này cần cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành điều chỉnh từng lĩnh vực như hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng tín dụng.v.v.. Với vai trò luật chung, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những vấn đề về tư cách pháp nhân, sở hữu, hợp đồng,... có ý nghĩa, giá trị pháp chung cho toàn hệ thống pháp luật, còn các luật cụ thể quy định trong từng lĩnh vực. Quy định này thể hiện hướng tiếp cận phù hợp với các quan hệ "tư" giữa các chủ thể, tôn trọng quyền tự định đoạt của các chủ thể. Tuy nhiên, có một số vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra cần tiếp tục làm rõ: (i) Vấn đề chọn luật áp dụng trong hợp đồng, thời điểm chọn luật áp dụng khi xác lập hợp đồng hay khi tranh chấp gửi ra để làm căn cứ phát sinh các quyền và nghĩa vụ; (ii) Hình thức chọn luật của các chủ thể; (iii) Bộ luật dân sự hay luật chuyên ngành áp dụng để giải quyết tranh chấp có phụ thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp có phụ thuộc thẩm quyền giải quyết (vụ án dân sự hay vụ án kinh doanh, thương mại), bởi lẽ khi tranh chấp hợp đồng, chỉ cần một bên có đăng ký kinh doanh, có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền trọng tài thương mại (điều 4 Luật trọng tài thương mại 2010) hoặc vụ án kinh doanh, thương mại phát sinh giữa các chủ thể có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015) Cuốn chuyên khảo "Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong lĩnh vực hợp đồng" hệ thống hóa và nghiên cứu sâu hơn các nội dung mà nhóm tác giả đã công bố trong nhiều năm qua nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn về áp dụng Bộ luật Dân sự hay luật chuyên ngành khi đàm phán, ký kết, xác lập hợp đồng hay khi có tranh chấp phát sinh. Mặc dù tập thể tác giả và Nhà xuất bản đã có cố gắng nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình biên soạn, xuất bản, rất mong nhận được những ý kiến góp ý của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn trong làn tái bản.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT