Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật về nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễnTác giả: TS. Nguyễn Thành Luân

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 100,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Phát triển mô hình nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn trong quản lý nhà nước. Nhà ở xã hội sẽ giúp nhiều đối tượng (thường là yếu thế) trong xã hội có khả năng tiếp cận nhà ở. Trong những năm qua, nhà nước đã có nhiều biện pháp khuyến khích, phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được thì quá trình phát triển nhà ở xã hội còn gặp khó khăn. Nguyên nhân chính của hiện tượng này một phần do cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước chưa khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đứng trước thực tiễn đó, nhu cầu nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về nhà ở xã hội là cần thiết. Nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn về pháp luật nhà ở xã hội, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Pháp luật về nhà ở xã hội ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" của TS. Nguyễn Thành Luân, công tác tại Bộ môn Luật, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi. Hy vọng cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về pháp luật, pháp luật kinh doanh bất động sản trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đồng thời, cuốn sách cũng là tài liệu cho các nhà hoạch định chính sách, pháp luật về nhà ở xã hội. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT