Hôm nay, Thứ tư ngày 29 tháng 06 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - TS. Nguyễn Văn Bình (Đồng chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 580

Giá bán: 220,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT