Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bình luận khoa học Bộ luật Lao động năm 2019Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí - TS. Nguyễn Văn Bình (Đồng chủ biên)

Khổ sách: ,16x24

Số trang: 580

Giá bán: 300,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Với quan điểm kế thừa và phát triển, Bộ luật Lao động năm 2019 đã tiếp thu, kế thừa nhiều nội dung của các Bộ luật Lao động trước đây ( năm 1994, 2012), pháp điển hóa các quy phạm trong nhiều văn bản pháp luật lao động đã được kiểm nghiệm và sử dụng phổ biển trong thực tiễn; đồng thời, bổ sung, phát triển thêm những quy định mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và hội nhập quốc tế. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Bình luận khoa học Bộ luật Lao động (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)". Cuốn sách được biên soạn bởi các tác giả là thành viên Thành viên Tổ biên tập sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019, người quản lý nhà nước về lao động về lao động thuộc Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, nhà khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực luật lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT