Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Từ nhận thức đến thực tiễnTác giả: Tiến sĩ Trương Hồng Quang

Khổ sách: ,,,

Số trang: 0

Giá bán: 120,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Quyền con người là một trong những giá trị cao nhất mà các quốc gia đều đề cao và bảo vệ. Mỗi quốc gia đều xây dựng một hệ thống pháp luật riêng dựa trên các điều kiện chính trị, kinh tế - xã hội và các giá trị truyền thống văn hóa của quốc gia để bảo đảm các quyền con người được thực thi một cách tốt nhất và đầy đủ nhất. Sự phát triển của quyền con người gắn liền với sự phát triển của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Trong lý luận về quyền con người hiện đại, quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính, cũng như quyền của nhóm khác như người nhiễm HIV/AIDS, lao động di cư… ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tại Việt Nam, người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính là đối tượng ngày càng được giới khoa học quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Trong lĩnh vực khoa học pháp lý, dư địa nghiên cứu về quyền và pháp luật về quyền của các đối tượng này còn khá nhiều. Tuy nhiên, pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam còn những khoảng trống nhất định. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã nhấn mạnh “các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật” * và “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.” **. Những quy định này của Hiến pháp năm 2013 đặt ra nhiều yêu cầu đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người nói chung và quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính nói riêng. Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến quyền của các đối tượng này như: dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, lao động, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trợ giúp pháp lý, tiếp cận pháp luật, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, tố tụng hình sự… Xuất phát từ mục đích và bối cảnh nêu trên, việc nghiên cứu về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính sẽ góp phần nâng cao nhận thức về quyền, bảo vệ quyền của các đối tượng này đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật tại Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo về “Quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính tại Việt Nam - Từ nhận thức đến thực tiễn” của Tiến sĩ Trương Hồng Quang. Đây là kết quả quá trình nghiên cứu của tác giả về quyền của nhóm yếu thế tại Việt Nam. Có thể thấy, quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính là vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau, Nhà xuất bản Tư pháp giữ nguyên một số ý kiến của tác giả trong cuốn sách này để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng nội dung cuốn sách sẽ không tránh khỏi thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản Tư pháp và tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý độc giả để cuốn sách hoàn thiện hơn trong các lần xuất bản sau. Trân trọng giới thiệu! Hà Nội, tháng 7 năm 2022 NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT