Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Doãn Hồng Nhung (chủ biên)

Khổ sách: ,14.5x20.5

Số trang: 172

Giá bán: 68,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT