Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật về cư trú - Những điều cần biếtTác giả: Bùi Cẩm Thơ

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 56,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Ở Việt Nam, tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân đã sớm được ghi nhận ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên 1946 (Điều thứ 10) và tiếp tục được khẳng định trong các bản Hiến pháp năm 1959 (Điều 28), năm 1980 (Điều 71), năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001 - Điều 68), năm 2013 (Điều 23) và được cụ thể hóa trong Bộ luật Dân sự và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Với mong muốn phổ biến, tuyên truyền những quy định pháp luật cụ thể, cần thiết về quyền tự do cư trú của công dân và công tác đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và một số văn bản hướng dẫn thi hành, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết". Cuốn sách đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc, quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu những quy định pháp luật về cư trú.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT