Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trườngTác giả: PGS. TS Trần Quang Hiển

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 110,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ tài nguyên và môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tại Điều 62, Điều 63 Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do vậy, quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và tài nguyên thiên nhiên, môi trường được coi là một trong những trọng tâm của ngành khoa học quản lý nhà nước ở nước ta. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của sinh viên, học viên và bạn đọc về quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Nhà xuất bản Tư pháp tái bản cuốn“Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường” của PGS.TS. Trần Quang Hiển. Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn như: khái niệm, vai trò, nguyên tắc, chủ thể, phương pháp và nội dung quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng, song cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định, Nhà xuất bản và tác giả rất mong nhận được những ý kiến góp ý của độc giả để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. Trân trọng giới thiệu! Hà Nội, tháng 5 năm 2023 NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT