Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam (sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Đỗ Thị Dung (Chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 280

Giá bán: 110,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT