Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt raTác giả: TS. Phan Chí Hiếu - TS. Nguyễn Văn Cương

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 320

Giá bán: 138,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Cuốn sách góp phần nhận diện rõ hơn những vấn đề pháp lý đặt ra ở Việt Nam trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT