Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hộiTác giả: ThS. Nguyễn Văn Huy

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 96,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Quyền nhân thân của cá nhân là bộ phận của quyền con người, được pháp luật quốc tế và pháp luật nhiều quốc giá ghi nhận và bảo vệ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hoàn thiện pháp luật nói chung, quyền nhân thân đã khẳng định tầm quan trọng, là những giá trị cốt lõi trong đời sống tinh thần của mỗi cá nhân. Báo chí, xuất bản và mạng xã hội là một trong những thành tố của lĩnh vực truyền thông, có vai trò lớn trong công tác tuyên truyền, quảng bá tri thức, hướng dẫn dư luận xã hội nói chung. Dưới góc độ pháp lý, quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực này được pháp luật chú trọng ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, thực trạng vi phạm quyền này ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu bản chất của quyền nhân thân, những điểm đặc thù, vấn đề bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và môi trường mạng xã hội ở Việt Nam có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, sự tác động tiêu cực của một số yếu tố trong nền kinh tế thị trường. Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội" do Ths. Nguyễn Văn Huy làm chủ biên. Trên cơ sở tiếp thu tri thức trong các lĩnh vực chuyên ngành và những nghiên cứu mang tính nhận diện về một số quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và môi trường mạng xã hội dễ bị xâm phạm trong thực tiễn. Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo, cung cấp thêm những thông tin hữu ích cùng một số gợi mở để có thể tiếp tục bàn luận sâu hơn ở các công trình tiếp theo. Quá trình biên soạn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định, Nhà xuất bản Tư pháp và tập thể tác giả mong nhận được những ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, người hoạt động thực tiễn và các giảng viên, học viên cũng như bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT