Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt NamTác giả: TS. Mai Đức Thiện

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 85,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

LABOR SUBLEASING LEGISLATION IN VIETNAM With the aim of helping readers better understand the legal framework and the practical implementation of labor subleasing legislation in Vietnam, the Judicial Publishing House would like to introduce the book "Labor Subleasing Legislation In Vietnam" by Dr. Mai Duc Thien. By assessing the current situation and the practical implementation of laws, this book contributes to the clarification of the theoretical basis and provides recommendations for improving the legal framework to enhance the effectiveness of labor subleasing legislation in Viet Nam. (Với mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm về thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật cho thuê lại lao động, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn “Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam” của TS. Mai Đức Thiện. Trong cuốn sách này, bên cạnh làm rõ cơ sở lý luận, thông qua đánh giá thực trạng, thực tiễn thực hiện pháp luật, tác giả còn đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam).

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT