Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dânTác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 50,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT