Hôm nay, Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dânTác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 50,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT