Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Thuật ngữ nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư phápTác giả:

Khổ sách: 16x24

Số trang: 360

Giá bán: 142,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: TS. Trường Hồng Hải - TS. Nguyễn Xuân Trường (Đồng chủ biên)

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT