Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Trí tuệ nhân tạo với pháp luật về quyền con ngườiTác giả: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 420

Giá bán: 332,500

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT