Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo Hiến pháp 2013Tác giả:

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 98,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: TS. LÊ THỊ THIỀU HOA (Chủ biên). Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, quyền lập pháp là một trong ba nhánh quyền lực quan trọng và cơ bản nhất trong hệ thống quyền lực nhà nước của nước ta (bên cạnh quyền hành pháp và quyền tư pháp). Việc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp một cách rành mạch, hiệu quả có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm chất lượng của hoạt động lập pháp nói riêng cũng như củng cố vững chắc quyền lực nhà nước nói chung. Quyền lập pháp được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ và đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 với việc quy định vai trò tối cao của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp. Bàn về việc phân công, phối hợp, kiểm soát trong việc thực hiện quyền lập pháp giữa các cơ quan nhà nước, đã có công trình nghiên cứu với những quan điểm từ các góc độ khác nhau. Nhằm góp thêm một góc nhìn về việc thực hiện quyền lập pháp ở nước ta, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn chuyên khảo "Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp theo Hiến pháp 2013". Ngoài những phân tích các quan điểm được thừa nhận chung, để thể hiện rõ tính chất chuyên khảo, chúng tôi giữ nguyên một số ý kiến của tác giả trong cuốn để bạn đọc tham khảo và cùng trao đổi. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị cho việc nghiên cứu cũng như áp dụng trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế thực hiện phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lập pháp giữa các cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT