Hôm nay, Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp xã (sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Bùi Thị Nguyệt Thu

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 260

Giá bán: 86,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT