Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa (Sách chuyên khảo)Tác giả: TS. Nguyễn Văn Quân

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 125,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Trong kiến trúc thượng tầng của xã hội, Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng phức tạp nhất nhưng lại có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến đời sống của mỗi cá nhân và cộng đồng. Do đó, những vận động, biến đổi sâu rộng của nhà nước và pháp luật dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế và tiến trình dân chủ hóa trên toàn thế giới vào thế kỷ XXI tác động lên toàn bộ đời sống xã hội ở mọi quốc gia. Cuốn chuyên khảo "Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa" đúc kết một số ý tưởng nghiên cứu lý luận và thực tiễn của TS. Nguyễn Văn Quân qua nhiều năm về nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa cũng như cập nhật những nghiên cứu mới của các học giả trong nước và nước ngoài có liên quan. Nội dung cuốn sách phân tích một số vận động, biến đổi cơ bản nhất của nhà nước và pháp luật trên thế giới giữa "làn sóng" toàn cầu hóa mãnh liệt, trong mối liên hệ với nhà nước và pháp luật Việt Nam. Có vận động, biến đổi đã manh nha, nhưng cũng có vận động, biến đổi chưa xuất hiện trong thực tiễn đất nước hiện nay.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT