Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (Sách chuyên khảo)Tác giả: GS.TS. Trần Ngọc Đường

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 120,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT