Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 80,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT