Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụngTác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường (chủ biên)

Khổ sách: ,,13x19

Số trang: 344

Giá bán: 96,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT