Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng



Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tường (chủ biên)

Khổ sách: ,,13x19

Số trang: 344

Giá bán: 96,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT