Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 (tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển - NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên)

Khổ sách: ,,14.5x20.5

Số trang: 220

Giá bán: 92,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT