Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Án lệ Việt Nam - Phân tích và luận giải (Tập 1: Từ Án lệ số 01 đến Án lệ số 43)Tác giả: LS.TS. Lưu Tiến Dũng

Khổ sách: 17x24

Số trang: 852

Giá bán: 350,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT