Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Từ lý luận đến thực tiễnTác giả: TS. Nguyễn Văn Quyền - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (đồng chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 248

Giá bán: 110,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT